Studiebegeleiding

Even een moeilijkere periode…

Het eerste aanspreekpunt is je klassenleraar. Hij/zij volgt je extra goed op en kent je dan ook het beste. Is er een probleem dat de klassenleraar niet goed kan oplossen, kan je terecht bij de leerlingenbegeleiders: Jill Vanherle (jill.vanherle@spectrumcollege.be – eerste graad), Hanne Loenders (hanne.loenders@spectrumcollege.be – tweede en derde graad) en Connie Thoelen (connie.thoelen@spectrumcollege.be – tweede en derde graad). De CLB-verantwoordelijke voor onze school is Nathalie Corten (nathalie.corten@spectrumcollege.be).

Begeleiding mag geen lege doos zijn. Elke dinsdagvoormiddag tijdens het derde en het vierde lesuur vergaderen de leerlingenbegeleiders, samen met de directeur, de adjunct-directrice en de CLB-medewerkster in het “Team leerlingenopvolging”. Dit initiatief is jaren geleden al ontstaan in het kader van ons GOK-beleid (Gelijke OnderwijsKansen). Tijdens die vergadering bespreken we allerhande vragen van leerlingen en ouders, moeilijkheden maar ook positieve evoluties, enz.

Waar je vandaag ook gaat, in elke school word je overstelpt met info en met initiatieven voor leerlingen met leermoeilijkheden. Dyslexie, ADHD, dyscalculie,… overal belooft men tot het uiterste te gaan om met compenserende maatregelen de problemen bij te sturen. Helaas toont de praktijk maar al te vaak dat van die grote beloften niet veel in huis komt. Ook in OHvM was dat al wel eens een probleem.

Daarom heeft het Spectrumcollege, waarvan OHvM de Lummense poot vormt, het Musketon-systeem ontwikkeld. Een musketon is een veiligheidsklem die o.a. gebruikt wordt door bergbeklimmers. En dat is wat we willen bieden: een veiligheidsklem voor leerlingen die door omstandigheden een ietwat moeilijker parcours afleggen. We hebben hiervoor gespecialiseerde hulp ingeroepen. Samen hebben we gedurende twee jaar het totstandkomingsproces doorlopen.

Het Musketon-principe is eenvoudig. We gingen op zoek naar de vijf vaakst voorkomende leerstoornissen. Dat zijn dyslexie, ADHD, dyscalculie en ASS (autisme). Voor hoogbegaafdheid hebben we een afzonderlijk parcours, omdat dit een leermoeilijkheid is en geen leerstoornis. Voor die vier leerstoornissen (aan te tonen met een officieel attest) hebben we telkens een viertal compenserende basismaatregelen vooropgesteld. Van deze maatregelen garanderen we dat ze toegepast worden. Voor meer info neem je best contact op met de school. Het staat u uiteraard steeds vrij extra maatregelen te vragen, maar daar is het de klassenraad (dit is een vergadering van alle leerkrachten die les geven aan jou) die beslist of het kan of niet.