Nuttige info

Elke leerling die dat wenst, kan in de avondstudie blijven. Dat kan op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 tot 17.30 uur. Je dient je wel in te schrijven via een brief die je meekrijgt bij de start van het schooljaar.

Leerlingen die een toets of taak moeten bijmaken wegens afwezigheid kunnen dit in overleg met de vakleerkracht eventueel doen tijdens de avondstudie.

In de laatste week van augustus kan je je boeken komen ophalen. Wanneer dat precies kan, verneem je al in juni. Er is zowel overdag als ’s avonds een afhaalmoment.

De leerlingen van de eerste en tweede graad blijven tijdens de middagpauze op school. Indien zij de toestemming van hun ouders hebben, mogen zij de school verlaten om thuis te gaan eten. De leerlingen van de derde graad mogen de campus verlaten tijdens de middagpauze.

Tijdens de examenperiode is er de mogelijkheid om in de namiddagstudie te blijven. Deze vindt plaats op elke werkdag, ook op woensdag. De leerlingen die in de studie wensen te blijven, moeten zich wel op voorhand inschrijven. De namiddagstudie duurt tot 15.35 uur

De ouderraad is een jarenlange traditie in Spectrumcollege campus Lummen. We willen de ouders immers zo optimaal mogelijk betrekken bij het schoolgebeuren. En dan bedoelen we niet enkel een groepje ouders dat komt “tappen” op info- en ouderavonden. We willen een groep denkers vormen, die met ons mee reflecteren over het leven op campus Lummen. 

Concreet 
We zijn een soort denktank die ongeveer vier keer per schooljaar vergadert, samen met de directeur en de adjunct-directeur van de school. Nieuwigheden in het schoolbeleid worden toegelicht en besproken, problemen gesignaleerd en voorstellen gedaan. Daarnaast verzorgen we de receptie op de proclamatie van de zesdejaars en op Chrysostomos en we zijn erbij op de infoavond voor ouders van eerstejaars in september. Bij de rapportafhaling in december organiseren we ook een succesvolle en supergezellige kerstdrink t.v.v. de Amsterdamreis van het vierde jaar. We trachten ook af en toe een infoavond over een actueel schoolthema te organiseren voor alle ouders. Zo organiseerden we eerder bijvoorbeeld lezingen over faalangst en Cyberpesten. 

Wie zit in het Oudercomité? 

De voorzitter van het Oudercomité is mevr. Renata Camps. De secretaris is dhr. Wouter Meert. Er zijn enkele ouders die niet deelnemen aan de vergaderingen maar wel een helpende hand toesteken op activiteiten: mevr. Inge Geuens, mevr. Ina Maes en mevr. Ils Vandenbosch. Alle ouders van leerlingen van Spectrumcollege campus Lummen kunnen lid worden van het Oudercomité. De ouderraad is te bereiken via oudervereniging.lummen@spectrumcollege.be. Bent u een ouder die tot de vereniging wil toetreden? Laat het dan weten via dit e-mailadres.