Middenschool | Bovenbouw | CL&W | OV4

Middenschool | Bovenbouw

Missie & visie

Het Spectrumcollege Beringen-Lummen-Paal bestaat uit acht verschillende scholen, waarbij ‘eenheid in diversiteit’ steeds het streven is. Met respect voor ieders eigenheid willen we vanuit onze christelijke inspiratie in dialoog en vertrouwen optimaal onderwijs aanbieden.

4 kernwaarden vormen de pijlers van onze visie: vertrouwen, vakmanschap, verbinding en welbevinden.

Welbevinden

Alle leerlingen en personeelsleden voelen zich goed op school. Onze school wil een warme en veilige thuishaven zijn waar iedereen zichzelf kan ontplooien, met aandacht voor ieders unieke talenten.

Verbondenheid

Er is respect voor ieders eigenheid, wat zich weerspiegelt in een correcte manier van met elkaar omgaan. We zien de school als een plaats van samen leren maar vooral van samen leven in een sfeer van verdraagzaamheid, gelijkheid, openheid en respect voor elkaar.

Vertrouwen

Leerlingen en personeel hebben vertrouwen in elkaar en in de school. Open communicatie, vertrouwen geven, betrokkenheid en inzetten op verantwoordelijkheid maken deel uit van onze schoolcultuur.

Vakmanschap

De leerlingen worden voorbereid als vakkundig professional (arbeidsmarkt) of bekwame doorstromer (hoger onderwijs). We investeren in een modern uitgeruste infrastructuur en zetten in op levenslang leren om leerlingen op te leiden voor de jobs van de toekomst.

We zetten in op professionalisering van het personeel dat gestimuleerd wordt om zijn ontwikkelingsproces in eigen handen te nemen.

 

Dit alles wordt sterk visueel herkenbaar in een eigentijds logo, waarin flexibiliteit centraal staat. Het is tegelijkertijd een mooie metafoor voor de school: een stevige basis van waaruit alles kan bewegen. De basis is immers een 7-hoek die 7 keer wordt herhaald, zodat weer nieuwe figuren ontstaan. De kleuren staan voor de diversiteit, de zwarte lijnen voor het begrip ‘college’ dat staat voor ‘verbondenheid in dialoog’.

Met deze waarden brengen we eveneens onze baseline ‘En je kan alle richtingen uit’ tot leven. De baseline staat voor de kracht en de belofte van het Spectrumcollege: een kwaliteitsvolle richtingwijzer naar en een solide springplank voor een mooie toekomst voor elke leerling.