top of page
Leerlingen tijdens pauze

Spectrumfonds

Wat doen we?

In het Spectrumcollege streven we naar verbondenheid in diversiteit. Onze vier kernwaarden - welbevinden, verbondenheid, vakmanschap en vertrouwen - geven richting aan onze leerkrachten, medewerkers en directie om iedere dag opnieuw aan een optimaal onderwijs- en opvoedingskader te bouwen voor alle leerlingen.

Binnen ons gezondheidsbeleid en het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg willen we zowel het mentale als fysieke welzijn van onze jongeren bevorderen en beschermen. Daarnaast vinden we het belangrijk om een warme thuishaven te zijn waar iedereen zich veilig voelt en kansen krijgt om zichzelf te ontplooien. We koppelen dit initiatief graag aan ons beleid rond gelijke onderwijskansen. De oprichting van het Spectrumfonds vloeit voort uit deze overtuigingen en streefdoelen die ook terugkeren in de missie en visie van het Spectrumcollege.

Ontwerp zonder titel (4).png

Bekijk hier de site

bottom of page