top of page
Logo-verrijkingsklas-horizontaal_Kleur-zwart.png
leerlingen-leren-falen-met-faalontbijt.jpg

Leerlingen leren falen met
faalontbijt

25 oktober 2023

Vanmorgen pakte het Spectrumcollege uit met koffie, croissants en een inspirerende getuigenis tijdens het eerste Faalontbijt. Terwijl de aanwezige leerlingen, hun ouders, enkele directieleden, leerlingbegeleiders en leercoaches genoten van een heerlijk ontbijt, vertelde coördinerend directeur Tine Bos over haar grootste professionele mislukking. Ze belichtte hoe ze omging met het falen, welke impact het had op zichzelf en op anderen, en welke (on)gezonde strategieën zorgden voor groei. Haar krachtig én kwetsbaar verhaal werd erg gesmaakt door de aanwezigen.

 

Lees het volledige artikel hier

Hoogbegaafdheid?

Elke leerling heeft recht op uitdaging op maat. Ook sterke leerlingen!  We kijken daarbij verder dan het label hoogbegaafdheid. In navolging van Expertisecentrum TALENT spreken we van leerlingen die sterke cognitieve vaardigheden tonen of behoren tot de top 10% in vergelijking met leeftijdsgenoten. Cognitief sterke leerlingen zijn bijvoorbeeld snel van begrip, ze kunnen grote denksprongen maken en gemakkelijk abstract denken, ze zien verbanden die anderen niet zien of leren met slechts minimale instructie. Soms behalen deze leerlingen zeer goede resultaten, soms niet (meer). Extra uitdaging versterkt hun welbevinden, motivatie en vakmanschap. Dat voorzien wij graag voor hen!

Leerlingen tijdens pauze
Studenten zitten op trap
Hoe doen we dit?

Volgens onze visie zijn cognitief sterk functionerende leerlingen niet gebaat met een extra vak Chinees of Spaans. We willen enerzijds hun metacognitieve vaardigheden aanscherpen en anderzijds hun veerkracht, omgaan met falen en ongemaksdulding verdiepen. Wanneer leerlingen leren omgaan met de kreukels in hun denken, met het onaffe en de uitdagingen die inherent zijn in een leerproces, groeien ze als mens en in hun (leer)vaardigheden.

Praktische informatie

Het aanbod voor de middenscholen en de bovenbouw bestaat uit twee delen: enerzijds is er uitdaging in de klas zelf. Anderzijds voorzien we een aparte verrijkingsklas. In de verrijkingsklas trainen we metacognitieve vaardigheden, veerkracht en leren we falen. Meer info?
Mail naar verrijkingsklas@spectrumcollege.be

typen
Jongen in bibliotheek
Voor wie?

Elke leerling die uitdaging nodig heeft, krijgt die ook in samenspraak met ouders, de leerling zelf en de klassenraad. Soms kan de uitdaging bestaan uit een aangepast aanbod binnen de klas, soms is de verrijkingsklas de ideale uitdaging voor jouw zoon of dochter. De verrijkingsklas betrekt leerlingen die als cognitief sterk ingeschat worden uit alle finaliteiten, van alle campussen van het Spectrumcollege.

Ons team

De verrijkingsklas wordt begeleid door een divers team van leercoaches werkzaam op de campussen van het Spectrumcollege. Deze mensen zetten er dagdagelijks hun schouders onder:

  • Lore Van Brabandt - stafmedewerker 

  • Valerie Vaes - leerkracht 

  • Stefanie Borgers - leerlingenbegeleider 

  • Romita Ceccarini - leerkracht 

  • Tine Bos - pedagogisch coördinerend directeur

Alle handen in
Close-up van laptop en pen
Netwerk

Onder de vleugels van het Expertisecentrum TALENT vormen we samen met o.a. ankerschool Heilig Hartcollege in Bree een lerend netwerk voor cognitief sterk functionerende leerlingen waarin we de komende vijf jaar grondig en degelijk aan beleid werken. 

 

Naast de coaches leervoorsprong wordt er ook structureel professionalisering voorzien voor alle teamleden van het Spectrumcollege zodat jouw kind zich door iedereen gezien en uitgedaagd voelt. 

 

Wil je zelf als begeleider, spreker op het faalontbijt of workshopbegeleider mee vorm geven aan de verrijkingsklas, contacteer ons dan gerust via verrijkingsklas@spectrumcollege.be

Contact

Verrijkingsklas

011/493 404

aantal-leerlingen-spectrumcollege-blijft-groeien.jpg
bottom of page