top of page

Dagindeling / studie
Campus Paal (1e graad)

Een dag op de campus bestaat uit zeven lestijden van telkens 50 minuten. Zowel in de voor- als in de namiddag is er een korte pauze. Tijdens de middag is er ruimte voor vrijblijvende activiteiten zoals middagsport,…

Dagindeling Paal.png
Middagregeling

De leerlingen blijven tijdens de middagpauze op school. Indien zij de toestemming van hun ouders hebben, mogen zij de school verlaten om thuis te gaan eten.

Namiddagstudie (examens)

Tijdens de examenperiode is er de mogelijkheid om in de namiddagstudie te blijven. Deze vindt plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De leerlingen die in de studie wensen te blijven, moeten zich wel op voorhand inschrijven.

Avondstudie

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er de mogelijkheid om in de avondstudie te blijven. Deze start om 15.35 uur en eindigt om 16.25 u of om 17.00 uur. Leerlingen die een toets of taak moeten bijmaken wegens afwezigheid kunnen dit in overleg met de vakleerkracht eveneens doen tijdens de avondstudie.

Huiswerkklas

Leerlingen die problemen ondervinden met hun leerhouding kunnen 1 of 2 keer per week geselecteerd worden voor de huiswerkklas. Hier krijgen ze in een klein groepje huiswerkbegeleiding. Deze klas wordt georganiseerd op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag van 15.35 u tot 17 u.

Boekenverkoop
Campus Paal

Meer informatie volgt tijdens de zomervakantie.

Bereikbaarheid
De LIJN

Adres: Schaffensesteenweg 2, 3583 Paal

Onze school ligt in het centrum van Paal en is zeer gemakkelijk met de fiets en het openbaar vervoer te bereiken.

Paal.png

Schoolreglement
Campus Paal

Ouderraad

Ouders hebben ook hun inbreng in campus Paal. Al verschillende jaren hebben we een sterk bezette ouderraad van een tiental geëngageerde ouders. Niet zo vanzelfsprekend voor een autonome middenschool waar elk schooljaar bij wijze van spreken de helft van alle leerlingen (én dus ook de ouders!) vertrekt. Onze ouderraad komt een drietal keer per jaar samen. Deze vergadergroep heeft een adviserende functie in het schoolbeleid.

FAQ
Wat na de middenschool?

Het Spectrumcollege campus Paal maakt deel uit van het Spectrumcollege, dat bestaat uit drie campussen: Beringen, Lummen en Paal. We werken dan ook nauw samen met vooral campus Beringen om de overgang voor de leerlingen zo aangenaam mogelijk te maken. Het overgrote deel van onze leerlingen in Paal maakt dan ook na de middenschool de overstap naar de campus in Beringen.

Ondertussen is de nieuwe campus in Beringen al enkele jaren actief en draait alles er op volle toeren. Door de samensmelting van de verschillende scholen kan campus Beringen dan ook een breed spectrum van studierichtingen aanbieden. Op deze manier kan er kwaliteitsvol onderwijs gegeven worden op maat van elke leerling.

De nieuwe infrastructuur in Beringen biedt talloze mogelijkheden op het vlak van onze pedagogische en didactische aanpak, van samenwerken en samenleven. Omdat alles op één campus geconcentreerd is, kan er gemakkelijk vak- en zelfs richtingoverschrijdend gewerkt worden. Op deze manier kunnen we ALLE leerlingen extra kansen en uitdagingen bieden.

bottom of page