Inschrijven

Onze info- en inschrijfdag zal plaatsvinden op zondag 28 april. Je kan dan onze school bezoeken tussen 9.30 u en 16.30 u.
Hieronder vindt u mogelijke inschrijfmomenten volgens chronologie:

  • Van 25 februari tot 15 maart: voorrangsperiode broers/zussen en kinderen van personeelsleden (enkel op afspraak)
  • Van 18 maart tot 29 maart: voorrangsperiode indicatorleerlingen (enkel op afspraak)
  • Maandag 22 april: start van de vrije inschrijfperiode
  • Zondag 28 april: Info- en inschrijfdag
  • Na 28 april: inschrijven kan tijdens de schooluren. Je maakt best een afspraak.
  • Maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 5 juli van 10 uur tot 16 uur en ’s zaterdags 6 juli na afspraak
  • Vanaf vrijdag 16 augustus elke werkdag van 10 uur tot 16 uur en ’s zaterdags na afspraak