top of page

Dagindeling / studie
Campus Lummen (1e-3de graad)

Een dag op campus Lummen bestaat uit zeven lestijden van telkens 50 minuten.

Naast de middagpauze is er in de voormiddag een korte pauze van 15 minuten.

Dagindeling CBM.png
Middagregeling

De leerlingen van de eerste en tweede graad blijven tijdens de middagpauze op school. Indien zij de toestemming van hun ouders hebben, mogen zij de school verlaten om thuis te gaan eten. De leerlingen van de derde graad mogen de campus verlaten tijdens de middagpauze.

Namiddagstudie (examens)

Tijdens de examenperiode is er de mogelijkheid om in de namiddagstudie te blijven. Deze vindt plaats op elke werkdag, ook op woensdag. De leerlingen die in de studie wensen te blijven, moeten zich wel op voorhand inschrijven. De namiddagstudie duurt tot 15.35 uur.

Avondstudie

Elke leerling die dat wenst, kan in de avondstudie blijven. Dat kan op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 tot 17.30 uur. Je dient je wel in te schrijven via een brief die je meekrijgt bij de start van het schooljaar. Leerlingen die een toets of taak moeten bijmaken wegens afwezigheid kunnen dit in overleg met de vakleerkracht eventueel doen tijdens de avondstudie.

Boekenverkoop
Campus Lummen

In de laatste week van augustus kan je je boeken komen ophalen. Wanneer dat precies kan, verneem je al in juni.

Meer informatie volgt.

Bereikbaarheid
De LIJN

Adres: Pastoor Frederickxstraat 9, 3560 Lummen

Onze school ligt in het centrum van Lummen en is vlot met het openbaar vervoer en de fiets te bereiken.

Lijn-Halte-Bogaersveld (2).png

Ander vervoer

Vervoer organiseren is geen kerntaak van de school. Omdat het openbaar vervoer vanuit Viversel tekort schiet en talloze ouders al meerdere jaren vragende partij zijn om een oplossing te zoeken, maken we een uitzondering voor leerlingen die in Viversel wonen. Voor hen organiseren we leerlingenvervoer met onze schoolbus.

Er zijn wel enkele voorwaarden waar je aan moet voldoen:

 • Je moet in Viversel wonen. 

 • Als je intekent maar een bepaalde periode niet meegaat, dien je dit uiterlijk de dag voordien te laten weten.

 • Het tarief is gelijk aan een schoolabonnement van De Lijn. Dit bedrag is vast voor een heel schooljaar, los van of je nu altijd meerijdt of niet.

 • Je dient in te tekenen bij je inschrijving in onze school. Opgelet! De plaatsen zijn beperkt.

 • Als De Lijn de lacune in hun netwerk opvult, werken we samen een regeling uit om over te schakelen van het school- naar het openbaar vervoer.

Schoolreglement
Campus Lummen

Ouderraad

De ouderraad is een jarenlange traditie in Spectrumcollege campus Lummen. We willen de ouders immers zo optimaal mogelijk betrekken bij het schoolgebeuren. En dan bedoelen we niet enkel een groepje ouders dat komt “tappen” op info- en ouderavonden. We willen een groep denkers vormen, die met ons mee reflecteren over het leven op campus Lummen. 

 

Concreet 
We zijn een soort denktank die ongeveer vier keer per schooljaar vergadert, samen met de directeur en de adjunct-directeur van de school. Nieuwigheden in het schoolbeleid worden toegelicht en besproken, problemen gesignaleerd en voorstellen gedaan. Daarnaast verzorgen we de receptie op de proclamatie van de zesdejaars en op Chrysostomos en we zijn erbij op de infoavond voor ouders van eerstejaars in september. Bij de rapportafhaling in december organiseren we ook een succesvolle en supergezellige kerstdrink t.v.v. de Amsterdamreis van het vierde jaar. We trachten ook af en toe een infoavond over een actueel schoolthema te organiseren voor alle ouders. Zo organiseerden we eerder bijvoorbeeld lezingen over faalangst en Cyberpesten. 

Wie zit in het Oudercomité? 
De voorzitter van het Oudercomité is mevr. Renata Camps. De secretaris is dhr. Wouter Meert. Er zijn enkele ouders die niet deelnemen aan de vergaderingen maar wel een helpende hand toesteken op activiteiten: mevr. Inge Geuens, mevr. Ina Maes en mevr. Ils Vandenbosch. Alle ouders van leerlingen van Spectrumcollege campus Lummen kunnen lid worden van het Oudercomité. De ouderraad is te bereiken via oudervereniging.lummen@spectrumcollege.be. Bent u een ouder die tot de vereniging wil toetreden? Laat het dan weten via dit e-mailadres. 

Infovideo

 is het tijd om te ontdekken hoe #jeeigensnelwegnaardetoekomst eruit ziet, Daarvoor vind je hieronder een filmpje over het reilen en zeilen op school. Enkele vragen die hier beantwoord worden:

 

 • Hoe verloopt de eerste schooldag?

 • Wat met de boeken?

 • Wat zijn de schooluren?

 • Is er avondstudie?

 • Is er een broodjesautomaat?

 • Zijn er uitstappen?

 • Waar kan ik terecht met moeilijkheden?

 • ...

Leerstoornissen en -moeilijkheden: Musketon 

Waar je vandaag ook gaat, in elke school word je overstelpt met info en met initiatieven voor leerlingen met leermoeilijkheden. Dyslexie, ADHD, dyscalculie,… overal belooft men tot het uiterste te gaan om met compenserende maatregelen de problemen bij te sturen. Helaas toont de praktijk maar al te vaak dat van die grote beloften niet veel in huis komt. 

Daarom heeft het Spectrumcollege het Musketon-systeem ontwikkeld. Een musketon is een veiligheidsklem die o.a. gebruikt wordt door bergbeklimmers. En dat is wat we willen bieden: een veiligheidsklem voor leerlingen die door omstandigheden een ietwat moeilijker parcours afleggen. We hebben hiervoor gespecialiseerde hulp ingeroepen. Samen hebben we gedurende twee jaar het totstandkomingsproces doorlopen.

Het Musketon-principe is eenvoudig. We gingen op zoek naar de vijf vaakst voorkomende leerstoornissen. Dat zijn dyslexie, ADHD, dyscalculie en ASS (autisme). Voor hoogbegaafdheid hebben we een afzonderlijk parcours, omdat dit een leermoeilijkheid is en geen leerstoornis. Voor die vier leerstoornissen (aan te tonen met een officieel attest) hebben we telkens een viertal compenserende basismaatregelen vooropgesteld. Van deze maatregelen garanderen we dat ze toegepast worden. Voor meer info neem je best contact op met de school. Het staat u uiteraard steeds vrij extra maatregelen te vragen, maar daar is het de klassenraad (dit is een vergadering van alle leerkrachten die les geven aan jou) die beslist of het kan of niet.

bottom of page