top of page

Middenschool - 1ste graad

Op deze pagina vind je alvast info over de school in het algemeen en over onze eerste graad (eerste en tweede jaar). Hieronder vind je het studieaanbod van Campus Lummen voor het 1ste- en 2de leerjaar. 

1e leerjaar A

ALGEMENE VORMING 27u
 • Nederlands 4u

 • Frans 3u

 • Wiskunde 4u

 • Aardrijkskunde 2u

 • Beeld 2u

 • Engels 1u

 • Geschiedenis 1u

 • Godsdienst 2u

 • Lich. opvoeding 2u

 • Mens & samenleving 2u

 • Muziek 1u

 • Natuurwetenschappen 1u

 • Techniek 2u

KEUZEGEDEELTE 5u 
(waaronder 1u ICT)
 • Latijn 4u

 • STEM 4u

 • Quadri 4u

1e leerjaar B

ALGEMENE VORMING 27u
 • Nederlands 4u

 • Frans 2u

 • Wiskunde 4u

 • Beeld 2u

 • Engels 1u

 • Godsdienst 2u

 • Lich. opvoeding 2u

 • Maatsch. vorming 3u

 • Muziek 1u

 • Natuur en ruimte 2u

 • Techniek 4u

KEUZEGEDEELTE 5u 
(waaronder 1u Nederlands, 1u ICT, klassenuur)
 • Voeding en gezondheid 2u

 • Economie en welzijn 2u

 • Interieur en decoratie 2u

2e leerjaar A

ALGEMENE VORMING 25u
 • Nederlands 4u

 • Frans 3u

 • Wiskunde 4u

 • Aardrijkskunde 1u

 • Engels 2u

 • Geschiedenis 2u

 • Godsdienst 2u

 • Lich. opvoeding 2u

 • Muziek 1u

 • Natuurwetenschappen 2u

 • Techniek 2u

KEUZEGEDEELTE 7u 
(waaronder 2u differentiatie)

​Basisopties 5u:

 • Economie & organisatie 

 • Latijn

 • Maatschappij & welzijn

 • Moderne talen & wetenschappen

Differentiatie 2u

 • Economie & organisatie

 • Maatschappij & welzijn

 • Ondersteuning Frans en wiskunde

 • Sportwetenschappen

 • STEM-wetenschappen

 • Taal & expressie

2e leerjaar B

ALGEMENE VORMING 22u
 • Nederlands 3u

 • Frans 1u

 • Wiskunde 3u

 • Engels 2u

 • Godsdienst 2u

 • Lich. opvoeding 2u

 • Maatsch. vorming 2u

 • Muziek 1u

 • Natuur en ruimte 2u

 • Techniek 2u

 • ICT 1u

 • Klassenuur 1u

KEUZEGEDEELTE 12u 
(waaronder 2u differentiatie)

Differentiatie 2u

​Basisopties 5u:

 • Economie & organisatie 5u

 • STEM – technieken 5u

Infovideo studieaanbod

Hoe is ons studieaanbod opgebouwd?
Wat moet je in het achterhoofd houden bij het maken van een studiekeuze?

Nood aan meer info over een bepaalde studierichting? 

Bekijk hier de volledige studiekeuzebrochure

Bovenbouw - 2de graad

Heb je de middenschool (eerste en tweede jaar) afgerond? Dan ben je klaar voor de bovenbouw (derde t.e.m. zesde jaar)
Op deze pagina maak je kennis met onze Bovenbouw (tweede en derde graad, dat zijn het derde t.e.m. het zesde jaar). De onderwijshervorming gaat in 2023-2024 het vijfde jaar in. Dat betekent dat het vijfde jaar vernieuwt. Het zesde jaar is nog het "oude" systeem. Dat is in heel Vlaanderen zo.

 

Wij starten in schooljaar 2023-2024 met twee nieuwe studierichtingen in het derde jaar: Sportwetenschappen (DOD-ASO) en Bedrijf en organisatie (D/A-TSO). Dit gebeurt opbouwend: dus eerst in het derde jaar, het schooljaar daarna in het vierde jaar, enz.

 

Hieronder de tabel met onze studierichtingen in de Bovenbouw (o.v.) zoals deze er dus zal uitzien als de opbouw afgerond is.

Meer info over deze studierichtingen voegen we toe kort na de paasvakantie toe. Hou deze pagina en/of onze sociale media in de gaten.

Economie

Doorstroming hoger onderwijs

 • Bedrijfswetenschappen (DGD)

Doorstroming & arbeidsmarkt

 • Bedrijf en organisatie

Maatschappij

Doorstroming hoger onderwijs

 • Maatschappij- en welzijnswetenschappen (DGD)

Doorstroming & arbeidsmarkt

 • Maatschappij en welzijn

STEM

Doorstroming hoger onderwijs

 • Natuurwetenschappen (DOD)

 • Sportwetenschappen (DOD)

Doorstroming & arbeidsmarkt

 • /

Talen

Doorstroming hoger onderwijs

 • Latijn (taalgericht)

 • Latijn (wiskundegericht)

Doorstroming & arbeidsmarkt

 • /

Doorstroming hoger onderwijs bereidt je voor op verder studeren. Je wordt geacht om naar de universiteit, hogeschool of ander hoger onderwijs te gaan. 

 • "DO"= domeinoverstijgend en bereidt je voor op alle richtingen in het hoger onderwijs op alle niveaus.

 • "DG" = domeingebonden en bereidt je voor op alle richtingen aan de hogeschool maar ook op richtingne aan de universiteit in hetzelfde domein.

Doorstroming & arbeidsmarkt (= dubbele finaliteit) bereidt je voor op verder studeren in eender welke richting aan de hogeschool maar geeft je ook al beroepskwalificaties mee waarmee je aan de slag kan op de arbeidsmarkt. 

Arbeidsmarktrichtingen bieden we niet aan op campus Lummen.

Bekijk hier de volledige studiekeuzebrochure

Bovenbouw - 3de graad

Economie

Doorstroming hoger onderwijs

 • Economie-wiskunde

 • Bedrijfswetenschappen (DGD)

Doorstroming & arbeidsmarkt

 • Bedrijfsorganisatie
  (vanaf schooljaar 2025-2026)

Maatschappij

Doorstroming hoger onderwijs

 • Welzijnswetenschappen (DGD)

Doorstroming & arbeidsmarkt

 • Opvoeding en begeleiding

STEM

Doorstroming hoger onderwijs

 • Wetenschappen – Wiskunde (DOD)

 • Sportwetenschappen (DOD)

Doorstroming & arbeidsmarkt

 • /

Talen

Doorstroming hoger onderwijs

 • Latijn – Wiskunde (DOD)

 • Latijn – Moderne talen (DOD)

Doorstroming & arbeidsmarkt

 • /

Doorstroming hoger onderwijs bereidt je voor op verder studeren. Je wordt geacht om naar universiteit, hogeschool of ander hoger onderwijs te gaan. 

 • "DO"= domeinoverstijgend en bereidt je voor op alle richtingen in het hoger onderwijs op alle niveaus.

 • "DG" = domeingebonden en bereidt je voor op alle richtingne aan de hogeschool maar ook op richtingne aan de universiteit in hetzelfde domein.

Doorstroming & arbeidsmarkt (= dubbele finaliteit) bereidt je voor op verder studeren in eender welke richting aan de hogeschool maar geeft je ook al beroepskwalificaties mee waarmee je aan de slag kan op de arbeidsmarkt. 

Arbeidsmarktrichtingen bieden we niet aan op campus Lummen.

Bekijk hier de volledige studiekeuzebrochure

bottom of page